PRZEDSZKOLE   MIEJSKIE

im. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

w  SEJNACH

 

 

 

Kochani Rodzice!

Ogłaszamy przedszkolny

rodzinny konkurs plastyczny

pt."Jest w lesie chateńka"

na podstawie wierszyków i rymowanek

zebranych w zbiorze pt „Jesienne bajędyszukaj w "aktualnościach".

 

 

1. Cele konkursu:

- popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i rodziców,

- kształcenie wrażliwości na piękno przyrody,

- tworzenie warunków do łączenia różnych form ekspresji,

- rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i wrażliwości artystycznej dzieci,

- zachęcenie dzieci i rodziców do poszukiwania interesujących i różnorodnych środków wyrazu,

- promowanie osiągnięć dzieci uzdolnionych plastycznie,

- integrowanie środowiska rodzinnego z przedszkolem.

2. Uczestnicy:

Dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodzice.

3. Warunki konkursu:

Wykonanie wspólnie z rodzicami pracy przestrzennej na podstawie wierszy i rymowanek ze zbioru „Jesienne bajędy”.

Wszystkie prace muszą być opatrzone czytelną metryczką: tytuł zobrazowanego utworu, imię i nazwisko dziecka,

grupa przedszkolna.

4. Termin składania prac:

20 listopad 2016 r.

5. Ocena prac:

Komisja powołana przez organizatora dokona oceny dostarczonych prac i zakwalifikuje prace do udziału w wystawie pokonkursowej. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

6. Kryteria oceny:

- oryginalność pracy,

- estetyka wykonania,

- ogólny wyraz artystyczny.

 

Zapraszamy.


 

 

Joomla 1.5 themes, hosting company.